COSS.fi

COSS.fi

Avoin teknologia mullistaa koulun arjen

Unelmakoulu on Kauniaisten Kasavuoren koulussa kehitetty visio hyvästä koulusta. Sen yhtenä tavoitteena on tehdä yritysyhteistyötä, jonka lähtökohtana ovat olleet koulun tarpeet – käyttäjälähtöisyys ja kestävän kehityksen toteutuminen arjessa. Sitä on kehitetty yhdessä opettajien, oppilaiden ja Opetushallituksen kanssa. Unelmakoulusta on synnytetty konsepti, jotta kaikkien koulujen olisi helpompi aloittaa matka kohti uudenlaisen oppimisen unelmaa. Se on käytössä jo yli 15 koulussa ympäri Suomen ja malli on kovaa vauhtia kansainvälistymässä.

Tärkeä osa konseptia on ollut tuottaa käyttäjien, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä palveluja, jotka tuottavat tutkitusti samalla rahalla parempia tuloksia. Core Factory Oy:n roolina on ollut erityisesti avoimen teknologian hyötyjen ja älytalotekniikan tuominen tavallisten koulujen saataville.

Osana kokonaisuutta Haltu Oy julkisti aikaisemmin marraskuussa avoimena lähdekoodina pilvipalvelun – virtuaalisen työpöydän, jonka koulut voivat ottaa käyttöönsä kansallisen unelmakouluhankkeen kautta. Nyt Core Factory on saanut valmiiksi oman palvelukokonaisuutensa, joka linkittyy saumattomasti osaksi Dream-pilvipalvelua.

Core Factoryn DreamOS-käyttöjärjestelmän avulla koulu voi pitää pienellä vaivalla oppilaskäytössä vanhemmat – mutta muuten käyttökelpoiset – tietokoneet, joissa ei enää pyöri raskaammat käyttöjärjestelmät. Nopean käynnistymisen jälkeen näyttöön avautuu suoraan selain oppilaiden nopeaa tiedonetsimistä ja pilvipalveluiden käyttöä varten.

Hikiboksi-liikuntapelikonsepti on rakennettu tarpeesta kun toisistaan hyvinkin erilaisissa pilottikouluissa haluttiin ottaa käyttöön pilven yli oppilaille tarjottavia liikuntapelejä ilman hankalia asennuksia. Kehitystyön tuloksena syntyi ratkaisu, joka on kaikkien koulujen saatavilla eikä vaadi käyttöönottoa varten teknistä osaamista.

Syntyneet konseptit julkaistaan Core Community-yhteisön sivustolla, jossa ne ovat avoimesti jatkokehitettävissä. Yhteisön ympärille halutaan syntyvän täysin uuden tyyppinen yritysyhteistyömalli, joka avoimuutensa ja käyttäjälähtöisyytensä vuoksi on tarkoitus madaltaa kynnystä uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä koulujen arjessa. Jo syntyneillä ratkaisuilla on ollut myös kiinnostusta koulumaailman ulkopuolella.

Tekes ja ELY-keskus ovat myöntäneet Core Factorylle kansainvälistymiseen rahoituksen, jonka avulla Core Factory voi lähteä viemään Unelmakoulumallia maailmalle yhdessä Haltu Oy:n kanssa.

Lisätietoa DreamOS-käyttöjärjestelmästä ja avoimesta Hikiboksi-liikuntapelikonsolista

Core Factory Oy, toimitusjohtaja Juho Jakka, puh. 050 535 4208

Lisätietoa Unelmakoulusta

Unelmakoulupalveluiden kansallisen pilotin koordinaattori, Allan Schneitz, puh. 041 503 2119, etunimi.sukunimi(a)unelmakoulu.fi

community.corefactory.com
www.dreamschool.eu

Scroll to Top