COSS.fi

COSS.fi

Fuugin säätiö liittyi COSSin jäseneksi

COSS ja Fuugin säätiö ovat edistäneet avointa teknologiaa kumpikin tahoillaan ja nyt myös yhdessä.

Internet-aika alkoi Suomessa vuonna 1985, kun eurooppalaisten unix-käyttäjäyhdistysten verkosto EUnet aloitti toimintansa. Verkostoa operoi ja ylläpiti FUUG ry (Finnish Unix User Group). Vuoden 1993 alusta verkon toiminta siirtyi EUnet Finland Oy:lle, ja FUUG ry:stä tuli yksi sen omistajista. Vuonna 1998 EUnet International myytiin yhdysvaltalaiselle Qwestille. FUUG ry siirsi EUnet-kaupasta saamastaan myyntivoitosta miljoona markkaa perustamalleen säätiölle: Fuugin säätiö oli syntynyt tehtävänään huolehtia pääomasta ja tukea avointa teknologiaa.

Fuugin säätiö tukee avoimen teknologian tutkimusta, tiedonvälitystä, opetusta sekä yleishyödyllistä kehittämistä

Tehtäväänsä toteuttaakseen säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa ja osallistuu tarkoitusta tukevien koulutus– ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.

Fuugin säätiö rahoittaa avointa teknologiaa

Fuugin säätiö on tukenut vuosien 2014 - 2021 aikana 74 projektia tai tapahtumaa ja myöntänyt apurahoja ja avustuksia 167.382 euroa, avustuksen mediaani on ollut 2.000€. Tässä kooste vilkkaasta vuodesta 2021.

Fuugin säätiö myöntää rahoitusta avoimeen lähdekoodiin, datan avoimuuteen tai vaikkapa kansalaisten vapaaseen tietotekniikan käyttöön liittyvään ideaan tai projektiin. Tuemme myös hankkeita, joiden on vaikea saada rahoitusta muualta, esimerkiksi alkuvaiheessa olevia projekteja, joilla ei ole suoraa kaupallista kannattavuutta. Apurahat ovat tyypillisesti muutaman tuhannen euron suuruisia. Hakuaika on jatkuva, tee hakemus vaikka heti.

Avoin teknologia on digi- ja datatalouden ytimessä. Koko internet perustuu avoimeen lähdekoodiin, avoimiin standardeihin ja avoimeen innovaatioon. ‘Maailma ilman avointa teknologiaa ja ajattelua olisi maailma ilman internetiä’, vertaa Fuugin säätiön puheenjohtaja Jyrki Koskinen.

Fuugin säätiö edistää avointa teknologiaa

Fuugin säätiö edistää avointa teknologiaa

Teksti:

Jyrki Koskinen
puheenjohtaja
Fuugin säätiö

Scroll to Top