COSS.fi

COSS.fi

Case 1/08 – Kauniainen

Opetustoimen tietojärjestelmä luotiin oppimisen ehdoilla. Kauniaisten suomenkielisissä kouluissa ei kanneta enää huolta temppuilevista tietokoneista

Opetustoimen tietojärjestelmä luotiin oppimisen ehdoilla

Takkuileva tietotekniikan ylläpito, puutteelliset resurssit, alati kasvavat kustannukset ja jatkuva laitteiston ja ohjelmistojen uudistustarve. Toisaalta yhä suurempi halu ja tarve hyödyntää tietotekniikan mahdollisuuksia oppimisen tukena ja opetuksessa. Siinä noidankehä, jolta Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi kipeästi halusi siirtyä sivuun. Monien vaiheiden jälkeen toteutui kokonaisratkaisu, jonka ansiosta koulu voi nyt keskittyä tietotekniikan kanssa tuskailemista sen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa.

Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi hankki kouluihinsa sata palvelimelta käynnistyvää Linux-työpistettä ja teki monivuotisen palvelusopimuksen Opinsys Oy:n kanssa järjestelmän ylläpidosta ja kehitystyöstä.
Kauniaisissa ratkaisua edelsi mm. ulkopuolisen konsultin selvitys, jossa käytiin läpi eri toteutusvaihtoja ja niiden kustannuksia. Selvityksen perusteella kunnanvaltuusto päätti keväällä 2007, että kaupungin suomenkielisissä kouluissa siirrytään Linux-pohjaiseen järjestelmään.
Alkukesästä tehdyn kilpailutuksen jälkeen elokuussa 2007 kaupungin suomenkielisissä kouluissa eli vuosiluokkien 1-6 Mäntymäen koulussa ja Kasavuoren koulukeskuksessa, jossa toimivat vuosiluokkien 7-9 Kasavuoren koulu sekä Kauniaisten lukio, otettiin käyttöön uusi Linux-palvelukokonaisuus. Käyttäjiä uudella järjestelmällä on yhteensä 1200.

– Ratkaisu on keskitetty palvelinympäristö, jossa ovat käytössä Ubuntu Linux ja LTSP (Linux Terminal Server). Järjestelmässä on 120 uutta thin clientia, jotka käynnistyvät Linux-palvelimen avulla. Ohjelmistot ja tiedostot eivät sijaitse enää koulujen tietokoneilla, vaan keskitetysti palvelimella. Näin saavutetaan merkittäviä ylläpitosäästöjä, myyntipäällikkö Mikko Soikkeli Opinsys Oy:stä kertoo ratkaisun teknisistä ominaisuuksista ja eduista.

Mikko Soikkeli sanoo, että Opinsysin tietojärjestelmäratkaisuissa kuntien ei tarvitse sitoa pääomiaan laitteiden omistamiseen, ylläpitoon, uusimiseen tai kehittämiseen. Oppilaitokset ja opettajat voivat keskittyä tietotekniikan käyttöön opetuksessa

Ratkaisu sisälsi myös kuusi Linux-tehotyöasemaa multimediaan ja pctv-käyttöön sekä 20 Linux-käyttöjärjestelmällä toimivaa kannettavaa tietokonetta. Monet koululla olleet vanhat Windows- kannettavat ja työasemat viritettiin myös osaksi ratkaisua.
Merkittävä osa ratkaisua oli palvelusopimus, jolla Opinsys Oy sai tehtäväkseen myös luodun ympäristön ylläpidon ja kehittämisen. Näin haluttiin varmistaa tietojärjestelmän kehittyminen ja se, että opettajakunta voi todella vapautua keskittymään omaan ammattiinsa eli opetustyöhön. Opinsys vastasi myös opettajien kouluttamisesta uuden järjestelmän käyttäjiksi.

Luja kehittämisote vei eteenpäin

Ilman Kasavuoren koulun rehtorin Riitta Rekirannan voimakasta päättäväisyyttä ja tahtoa saada muutoksia aikaan, uudistukset olisivat todennäköisesti jääneet toteuttamatta tai siirtyneet tulevaisuuteen.

Riitta Rekiranta

Rehtori Riitta Rekiranta on tyytyväinen koulunsa uuteen tietojärjestelmäratkaisuun.
– Saimme lisää koneita ja järjestelmän, joka tukee oppimista ja opetusta, Rekiranta kertoo tyytyväisenä.

Vaikka Kasavuoren koulu on jo vuosien ajan voinut ylpeänä esitellä kansainvälisestikin huipputasoa olevia oppimistuloksiaan, samaa ei voinut vielä viime vuoteen saakka sanoa koulun tietotekniikan toimivuudesta. Rekiranta sanoo, että paine tehdä asioille jotakin oli viime vuosina jo todella kova.

– Elimme kaoottisessa tilanteessa, eikä tunnelin päässä näkynyt lainkaan valoa. Konekantamme vanheni, eikä resursseillamme ollut mahdollista hankkia tarvittavaa määrää uusia koneita. Lisäksi koneet olivat usein epäkunnossa, ja jouduimme odottelemaan korjauksia pitkiä aikoja. Myös uusien koneiden käyttöönotto vei tuskastuttavan pitkän ajan, Rekiranta kuvailee tilannetta.

Myös opettajien työajasta liikaa kului tietokoneongelmien selvittelyyn. Tehokasta oppimista vanha konekanta ei palvellut millään tavalla, vaikka opettajilla oli runsaasti koulutusta ja motivaatiota tietotekniikan tehokkaaseen hyödyntämiseen opetustyössä.

Ensimmäiset uudistuksen siemenet alkoivat itää muutamia vuosia sitten. Rekiranta kertoo, kuinka hän Hämeenlinnan ITK-messuilla tutustui Noormarkun kunnan toteuttamaan OS-pohjaiseen ratkaisuun. Palvelinpohjainen järjestelmä ja toteutuksen kokonaiskonsepti iskivät häneen heti kuin häkä, ja ajatus jäi muhimaan jonnekin. Idea siitä, että asioihin olisi löydettävissä toimiva ja kustannustehokas ratkaisu, tuntui helpottavalta.

Uudistushalukkuutta löytyi kaupunkiorganisaatiosta

Julkisessa organisaatiossa muutosten läpivienti on ison työn ja valmistelun takana. Tie ideasta toteutukseen oli monivaiheinen ja julkisten päätösten tapaan se edellytti myös poliittisia ratkaisuja.
Rekiranta kiittelee Kauniaisten kaupungin uudistushenkisyyttä.

– Suomenkielisen koulutoimen johtaja Antti Rönkä on ollut tukemassa uudistuksia, ja myös Kauniaisten valtuutetuilta löytyi riittävästi rohkeutta tehdä tarvittavia päätöksiä. Suurin kiitos ratkaisun toimimisesta kuuluu tietysti koulun opettajille ja oppilaille, jotka ovat innostuneesti lähteneet mukaan uuden konseptin käyttöönottoon ja kehittämiseen, Rekiranta sanoo iloisena.

Oppilaiden kannalta uudessa järjestelmässä korostuu myös käytön nopeus: kirjautuminen kestää vain muutamia sekunteja, omalla tunnuksella pääsee heti omiin tiedostoihin miltä tahansa työpisteeltä. Tietokoneet ovat myös aktiivikäytössä opetuksessa, kuten tässä historian oppitunnilla.

Toteutettu tietojärjestelmä sopii erittäin hyvin myös lukuvuonna 2007-2008 kouluissa toteutettavaan globaalin vastuun teemaan. Yksi uuden järjestelmän johtoajatuksista oli nimittäin kestävän kehityksen näkökulma, sillä käytöstä jo kertaalleen vanhentuneina poistetut tietokoneet saatiin nyt vielä viritettyä toimiviksi työpisteiksi. Uusi järjestelmä säästää myös runsaasti energiaa, sillä laitteet sammutetaan ajastetusti. Laskelmien mukaan automaattisesti pois päältä kytkeytyvä tietokonekanta tuovat jopa 15 000 euron vuosisäästöt aiempaan verrattuna.

Lisenssimaksajasta palveluiden ostajaksi

Toinen kantava idea toteutetussa ratkaisussa on palveluperiaate. Rekiranta uskoo, että Suomen muissakaan kouluissa ei haluta ostaa laitteita ja ohjelmistoja ja maksaa niiden lisenssimaksuja, vaan palveluja, joilla koulun, opettajien ja oppilaiden käyttöön saadaan tehokas ja oppimista tukeva oppimisympäristö.

– Palvelusopimuksessamme määritellään, millainen järjestelmä on, ja toimittaja vastaa siitä, että se on jatkuvasti koulun käytettävissä. Näin koulut vapautuvat vastuusta itse huolehtia ylläpidosta, päivityksistä, laitteisto-ongelmista ja muista murheista, Rekiranta kuvailee.

Samaa palveluperiaatetta ja sen tuomaa helppoutta on noudatettu myös Kasavuoren koulun muissa hankinnoissa. Koulun erilaiset kalusteet, varusteet ja laitteet hankitaan myös palvelu- ja leasingsopimuksin. Koulun av-kalustusta ja luokkavarustusta on myös uudistettu.

Rekirannan vahva kehittämisote ei pysähtynyt nyt toteutettuihin ratkaisuihin. Nyt kun perusratkaisut on saatu kuntoon, on katse jo tiukasti tulevissa haasteissa ja visioissa.

– Jatkuvalla koulutuksella takaamme opettajiemme ammattitaidon kehittymisen. Nyt painotamme sosiaalisen median koulutusta, itse olisin kiinnostunut myös tuomaan pelejä ja pelillisyyttä yhä vahvemmin koulumaailmaan.

Suuret muutokset vaivattomasti käyttöön

Rehtori sanoo, että uusi järjestelmä saatiin käyttöön todella helposti.

– Opettajilla uuden järjestelmän oppimiseen meni keskimäärin 15 minuuttia, mutta oppilailla ehkä vain 10 sekuntia. Etäkäyttömahdollisuus kotoa käsin on kiinnostanut sekä opettajia että oppilaita, Rekiranta sanoo tyytyväisenä.

Rekiranta sanoo, että koulun dynaaminen opettajakunta ei missään vaiheessa ryhtynyt vastustamaan hanketta.

Olli Junkkari ja Mikko Soikkeli

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Olli Junkkari (vas.) ja Mikko Soikkeli virittelemässä tietokonetta ja useita näyttöjä opetuskuntoon.

– Tilanne koululla oli tietotekniikan suhteen niin huono, että uudistuksia odotettiin todella innokkaasti. Opettajilla oli jo aiemmin vahva tietotekniikan koulutus ja myös motivaatio sen hyödyntämiseen, mutta järjestelmä ei aiemmin antanut heille mahdollisuuksia. Täällä koulussa on jo 20 vuoden kokemus jatkuvasta muutoksesta, joten muutoksiin on totuttu. Myös koulussa omaksuttu visioajattelu on hyvä pohja. Tällä valtuustokaudella visionamme on ollut tutkiva oppiminen, ja uudet tietojärjestelmäratkaisut tukevat myös sitä erinomaisesti, Rekiranta kuvaa syitä vähäiseen muutosvastarintaan.

Rekiranta sanoo kuitenkin muutoksen vaivattomuuden yllättäneen hänet positiivisesti. Luvatut asiat ovat toteutuneet. Myös Opinsys Oy ja sen yhdyshenkilö Mikko Soikkeli saavat aktiivisuudestaan kiitosta.

– Kaikki on tapahtunut suunniteltujen aikataulujen mukaisesti, ja yhteistyö koulun ja toimittajan välillä on sujunut moitteettomasti. Mikosta tuli syksyn koulutusten aikana tuttu kaikille opettajille ja monille oppilaillekin.

Soikkelikin kiittelee kaunialaiskoulun aktiivisuutta ja henkilöstön positiivista perusasennetta. Valmiudet käyttää järjestelmää olivat koulussa entuudestaan poikkeuksellisen hyvät.

– Kauniaisissa on panostettu tutkivaan oppimiseen ja oppilaat ovat innokkaita hakemaan tietoa, työstämään sitä yhdessä ja keskustelemaan. Kouluilla on käytössään verkkopohjaisia työkaluja, mm. Moodle ja wiki, jotka käyttävät tunnistautumiseen samaa salasanaa kuin työpisteelle kirjauduttaessa.

Linux leviää kouluissa

Soikkeli sanoo, että kiinnostus Linuxia kohtaan leviää kouluissa ympäri Suomen. Muiden muassa Espoon ruotsinkielinen koulutoimi, Vihti, Siuntio ja Lieksa ovat Kauniaisen ohella siirtyneet Linuxin käyttäjäksi.  Linuxissa kouluja kiinnostavat paitsi kustannustehokkuus myös pedagogiset edut.

– Opinsysin toimittaman Linux-tietojärjestelmän avulla koulujen konemäärät voidaan tulevaisuudessa kasvattaa jopa niin, että se toteuttaa  hallitusohjelman päätöksen henkilökohtaisesta oppilaskoneesta jokaiselle peruskoululaiselle. Kauniaisissa se ei olisi ollut Windows-koneilla mahdollista vastaavalla kustannustasolla, Soikkeli kertoo.

Koulut tavoittelevat ja arvostavat toimivuutta, luotettavuutta ja helppoutta. Lisäksi on tärkeää, että koulut pääsevät itse vaikuttamaan mihin suuntaan niiden tietojärjestelmä- ja oppimisympäristöä kehitetään.

Kauniaisten toteutus edustaa Soikkelin mukaan uutta ajattelua, jossa kunnan tietohallintoon voidaan määritellä rajapinnat, joiden jälkeisistä asioista vastaa oppilaitoksiin erikoistunut ulkopuolinen palveluntuottaja.

Mikko Soikkeli

Opinsysin toimittaman Linux-tietojärjestelmän avulla kouluissa voidaan kasvattaa koneiden määrää jopa niin, että se toteuttaa hallitusohjelman päätöksen henkilökohtaisesta oppilaskoneesta jokaiselle peruskoululaiselle.

Scroll to Top