COSS.fi

COSS.fi

Silmäkirurgian kehitystä avoimen lähdekoodin simulaattorin avulla

 

SOFA (Simulation Open Framework Architecture) teknologia on avoimen lähdekoodin silmäkirurgia-simulaattori, jota hyödynnetään lääketieteen opiskelijoiden kouluttamisessa ja silmäkirurgien potilasstrategioiden kehittämisessä. Simulaattori luotiin HelpMeSee-projektin yhteydessä, jonka missio on hävittää maailmanlaajuisesti yleisin sokeutta aiheuttava, ehkäistävissä oleva kaihi kahden vuosikymmenen kuluessa.

Simulaatio-ohjelmisto yhdistää potilasdataa luodakseen simulaatioita esimerkiksi silmäoperaatiota, neurokirurgiaa ja maksaleikkauksia varten, tai muodostaakseen anatomisia malleja. Ohjelmistolla halutaan luoda simulaatioita, joiden avulla kirurgit voivat suunnitella parhaat lääketieteelliset strategiat potilaille.

Teknologian käyttö on yhä yleisemmässä käytössä tutkimuskeskusten, -yritysten ja sairaaloiden keskuudessa erityisesti Euroopassa. SOFA on käytössä myös Euroopan ulkopuolella mm. Kanadassa, Kiinassa ja Japanissa.

SOFA konsortion koordinaattori Hugo Talbot kertoo silmäkirurgiassa hyödynnettävän simulaattorin olevan vain yksi teknologian monista käyttötavoista. SOFA toimii multifyysisen simulaation rakenteena pyrkien lääketieteellisen simulaation interaktiivisiin ja reaaliaikaisiin sovellutuksiin.

 

Lisää aiheesta:

Why Simulation Training? Behind the Scenes of the MSICS Simulator – Youtube

MSICS Simulator Prototype – Youtube

Open source human body simulator trains future doctors

Eye Surgery Simulator – InSimo

Ohjelmiston lähdekoodi löytyy täältä

 

Scroll to Top