COSS.fi

COSS.fi

Open Bioeconomy Week tuo yhteen biotalouden ja digitalisaation

 

Mitä: Open Bioeconomy Week
Milloin: 25.-27.5.2021
Missä: Tapahtumakokonaisuus striimataan verkkoon Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselta
Kuka: Hämeen ammattikorkeakoulu toimii tapahtuman veturina. Mukana ovat myös Luonnonvarakeskus
Luke, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristöopisto Sykli, VTT, Aalto-yliopisto,
Suomen ympäristökeskus SYKE, COSS ry.
Hyvä tietää: Call for abstracts on auki 10.4.2021 asti
Lisätietoa: openbioeconomyweek.org/

________________________________________________________________________________________

Open Bioeconomy Week on uusi Hämeenlinnassa järjestettävä kansainvälinen tapahtumakokonaisuus, joka tuo yhteen biotalouden ja digitalisaation uusimmat tutkimus ja kehitysinnovaatiot. Järjestyksessään toinen Open Bioeconomy Week järjestetään 25.-27.5.2021. Tilaisuus striimataan verkkoon Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselta. Tapahtuma keskittyy biotalouden digitalisaatioon vuosittain vaihtuvin alateemoin. Open Bioeconomy Week pyrkii vakiinnuttamaan paikkansa Hämeenlinnassa vuosittain järjestettävänä kansainvälisenä tieteellisenä konferenssina, joka kasvaa vuosi vuodelta viikon mittaiseksi tapahtumakokonaisuudeksi, tuoden yhteen eri tieteenalojen edustajien lisäksi liike- ja yritystoiminnan.

Open Bioeconomy Week 2021

Vuoden 2021 ohjelma julkaistaan pian. Tämän vuoden teemoja ovat muun muassa:

  • Luonnon mukaiset ratkaisut ja digitalisaatio
    • esimerkiksi luonnonmukaiset ratkaisut hiilidioksidin talteenotossa kaupungeissa, digitaaliset ratkaisut vesien tilan parantamisessa
  • Digitaaliset työkalut luonnonmonimuotoisuuden turvaamisessa
  • Kestävä bio- ja kiertotalous
  • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
    (UN SDG’s 2030)

Kohderyhmänä ovat bio- ja kiertotalouden digitalisaation parissa työskentelevät, tutkijat, asiantuntijat sekä yritysten ja julkisen hallinnon edustajat sekä muut aloista kiinnostuneet.

Tapahtumaa ovat järjestämässä Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristöopisto Sykli, VTT, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE. Käytännönjärjestelyistä ja sujuvuudesta vastaa COSS ry. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan ja avoimien rajapintojen edistämiseksi. Open Bioeconomy Weekin keskeisenä osana on tuoda esiin keinoja edistää avointa dataa, jota eri alojen edustajat voivat hyödyntää.

Kiertotalouden yritystoiminta mukana vahvasti

Tämän vuoden tapahtumakokonaisuuteen on tullut mukaan joukko Kanta-Hämäläisiä kiertotalousyrityksiä. Yrityslähtöinen kiertotaloustapahtuma pyrkii nostamaan Kanta-Hämeen kärkiprofiilia kiertotalousliiketoiminnan edelläkävijänä. Yritysten kiertotaloustapahtuma tulee olemaan itsenäinen rinnakkaistapahtuma, osana Open Bioeconomy Weekin toista päivää, joka keskittyy biotalouden digitalisaation sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Kiertotalous on yksi läpileikkaavista teemoista tapahtumakokonaisuudessa vuosittain. Myös rakenteella oleva Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta esitellään.

Maailman ensimmäinen Open Bioeconomy Week järjestettiin 29.-30.9.2020

Maailman ensimmäinen Open Bioeconomy Week järjestettiin 29.-30.9.2020. Tapahtuma houkutteli osallistujia ympäri maailmaa. Suurin osa osallistujista tulivat Euroopasta, mutta HAMKin strategisen kumppanuuden Brasilian Feevalen yliopiston kautta osallistujia ja puhujia saatiin myös Etelä-Amerikasta.

Open bioeconomy Week 2020 puhujiin lukeutuivat muun muassa HAMK Bio tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Biocode Oyn toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen, Luken IPR -asioista vastaava päällikkö Pauli Saarenketo sekä Ilmo Aronen, tutkimusjohtaja, Läntmännen Agro.

Taustaa

Maailman kestävyysvajeeseen liittyvät haasteet ovat niin monimutkaisia, että mikään tieteenala ei voi ratkoa niitä yksin. Haasteiden selättämiseen tarvitaan poikkitieteellistä yhteistyötä niin eri tieteenalojen kuin eri toimialojen edustajien kesken. Ajatus yhdistää juuri biotalous ja digitalisaatio syntyi pitkään vaivanneesta ongelmasta eli siitä, että eri tieteenalat eivät keskustele keskenään, mutta voisivat tuoda toisilleen valtavan määrän lisäarvoa.

Open Bioeconomy Week on osa LUO Net GOES International -hanketta. LUO Net GOES International hankkeen päätavoitteena on nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti, tuoda Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi, lisätä suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkottaa asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisätä opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan. Hanke syntyi yhteistyössä luonnonvara-alan verkoston toimijoiden kesken. Verkosto kokoaa yhteen Kanta-Hämeen alueen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymän, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristöopisto Sykli. Hanke saa rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

 

Teksti:
Iida Holck
Projektipäällikkö
HAMK Bio -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu

 

 

Scroll to Top