COSS.fi

COSS.fi

Avoimien ohjelmistojen käyttö – Road show, Oulu

Aika: 2.12.2009 klo 17:00 – 19:00
Paikka: Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, IT134

Avoimien ohjelmistojen käyttö – Road show

Tietotekniikan liiton ja Suomen avoimen lähdekoodin keskuksen COSSin
järjestämä Road Show, jossa kerrotaan mitä avoimet ohjelmistot eli Open
Source on sekä miten niitä käytetään ja miten niillä voidaan tehostaa
toimintaa ja parantaa tuottavuutta.

Tilaisuus on muutaman tunnin mittainen ja siinä saat perustiedot siitä,
mistä avoimessa lähdekoodissa on kyse ja mitkä ovat sen hyödyt ja haitat.
Esittelyssä on myös todellisia esimerkkejä Open Source -ohjelmistojen
hyödyntämisestä.

Kohderyhmä: tanakkaa perustietopakettia Open Sourcesta tarvitsevat,
julkishallinnossa tai yrityksissä avoimia ohjelmistoja käyttävät tai käyttöä
harkitsevat.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Scroll to Top