COSS.fi

COSS.fi

EduCloud edistää digitaalisten opetusvälineiden avointa käyttöä

EduCloud Alliance on avoimeen teknologiaan perustuva liiketoimintalähtöinen ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää ja rakentaa oppimisteknologian ja sisältöjen digitaalista markkinaa rakentamalla yhteistä standardia. ECA:ssa on mukana tällä hetkellä 16 jäsentä, joista suurimpina opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kustannusyhtiöt Edita Publishing, Otava ja Sanoma Pro.

ECA:n vahvuutena on osallistujajoukon monimuotoisuus, johon kuuluu edustajia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. “Tarkoituksena on yhdistää toimialaa ja saada toimijoita keskustelemaan saman pöydän ympärillä tekniikasta sekä standardoimaan asioita, jotta saadaan yhteentoimivuutta”, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen.

Merkittävimpiä aikaansaannoksia ovat olleet avoimen ekosysteemin lisäksi ECA-standardi 1.0, kertakirjautumisen toteuttaminen ja näiden jalkauttaminen. “ECA-standardin versio 1.0 on julkaistu ja nyt sitä voidaan laajentaa. Standardi alkaa olemaan jo hyvällä mallilla ja se on joissakin määrin jalkautunut jo kentälle” arvioi Moilanen.  

Lisäksi tiedonjako on ollut keskeisessä roolissa. “Arvokkain asia osallistumisessa on ollut tiedon jakaminen ja yhteisten toimintatapojen luominen. Myös MPASS.id on tärkeä ja hyödyllinen keino kirjautumishaasteiden ratkaisemiseen”, Editan kehitysjohtaja Kalle Huhtala kommentoi.

Toimintaan ja kehitystyöhön pääsee mukaan koska vain. Osallistua voi erilaisissa jäsenyysrooleissa esimerkiksi keskustelemalla, ottamalla kantaa tai tuomalla mukaan ohjelmistokoodia. Vuoden 2017 tavoitteena on lisätä jäsenkuntaa erityisesti oppimisanalytiikan alueen toimijoiden piiristä. Myös Huhtala pitää oppimisanalytiikkaan panostamista tärkeänä. “Jatkossa analytiikkaan keskittyminen on hyvä ajatus. Yhteisten mallien kehittäminen ja tiedon jakaminen vähentävät yksin puuhastelua ja lisäävät yhdenmukaisuutta. Lisäksi koska kaikilla on rajalliset resurssit, on ECA mahdollistanut aivan eri tavalla kertakirjautumisen toteuttamisen samoin kuin tulevaisuudessa analytiikankin tekniset ratkaisut. Muuten kuin ECA:n kautta näistä voisi olla vaikea saada tietoa”.

“ECA:n pohjatyön tulokset alkavat nyt materialisoitua Suomen oppimisekosysteemissä ja tuotoksia aletaan viemään eteenpäin kansainvälisesti”, tiivistää vuosina 2015 ja 2016 ECA:n puheenjohtajana toiminut Jussi Hurmola. “Ekosysteemin rakentamiseen ei yksittäisellä kansallisella toimijalla ole resursseja. Käyttämällä kansallisia investointeja, voimme jatkaa oppimisen kärkimaana. Ainoa tapa luoda luottamusta eri toimijoiden välille on avoimuus.”

Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää osallistumismahdollisuuksista, olethan meihin yhteydessä!

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju, COSS ry
+358 50 330 3339
timo.valiharju(a)coss.fi

 

 

Scroll to Top