COSS.fi

COSS.fi

VM: Viranomaisten tietovarantoja avataan vaiheittain

Valtiovarainministeriö on julkaissut Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -raportin. Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen –työryhmän tuloksia ovat:

  • Ehdotus perusrekisterien tietojen käsittelyä koskeviksi yleisiksi käyttöehdoiksi
  • Ehdotus julkisen hallinnon avoimen datan lisenssimalliksi
  • Ehdotus tietoluovutusten maksuja koskevista periaatteista
Työryhmä esittää, ettei viranomaisten välisestä tiedon sähköisestä vakiomuotoisesta luovutuksesta viranomaistarkoituksiin peritä jatkossa maksuja. 
Julkisen hallinnon viranomaisten sähköisessä muodossa olevat tiedot tulisi olla mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, tutkimuksen, koulutuksen ja koko yhteiskunnan saatavilla tietoja koskevat luovutus- ja muut rajoitukset huomioon ottaen. Tiedot tulisi luovuttaa ensisijaisesti maksutta tai irrotuskustannuksilla. Tietoluovutuksesta veloitettaisiin enintään PSI (Public Sector Information)-direktiivin mukaisesti.

Lue lisää valtiovarainministeriön tiedotteesta.

Scroll to Top