COSS.fi

COSS.fi

Vastaa EU-kyselyyn vapaista ohjelmista ja standardeista

Free Software Foundation Europe (FSFE) kehottaa kaikkia Euroopan avoimen lähdekoodin yrityksiä osallistumaan kyselyyn yritysten suhtautumisesta patentteja sisältäviin teollisusstandardeihin. Kysely on FSFE:n mukaan avaintekijä tutkimuksessa, joka näyttelee suurta roolia Euroopan Komission standardointikäytännön uudistamisessa.

Kysely on avoinna perjantaihin 17.9.2010 saakka.

Merkittävässä osassa kyselyssä on kysymys, pitäisikö standardeissa piilevät patentit lisensoida maksutta (W3C:n kanta) vai pitäisikö ne sen sijaan lisensoida nk. ”reiluilla, kohtuullisilla ja ei-syrjivillä” ehdoilla*.

FSFE toteaa, että maksujen periminen kopioista tekee ohjelman levittämisen avoimen lähdekoodin ohjelmana mahdottomaksi.

*) Fair, reasonable and non-discriminatory terms (FRAND)

http://www.fsfe.org/news/2010/news-20100907-01.fi.html (FSFE:n uutinen)
http://projects.isi.tu-berlin.de/ipr/eso/survey.php (kysely)

Scroll to Top