COSS.fi

COSS.fi

Avoin lähdekoodi tärkeänä elementtinä Puolan Gdańskissa

Puolassa, Gdańskin kaupungissa elokuusta julkistetussa toimintaohjelmassa avointa lähdekoodia kuvaillaan tärkeäksi elementiksi ja sitä on tarkoitus hyödyntää kaikkialla, missä se vain on mahdollista. Dokumentissa kuvataan Gdańskin asettamat tehtävät ja toimintatavat, joiden avulla pyritään saavuttamaan Gdańsk 2030 Plus Development Strategy:n määrittelemät tavoitteet.

Uusi toimintaohjelma on tärkeässä asemassa avoimen lähdekoodin käyttöönotossa, sillä ennen kuin uusia IT sovelluksia nyt otetaan käyttöön, etsitään mahdollisia olemassa olevia avointa lähdekoodia hyödyntäviä ratkaisuja. Gdańskin kaupungissa halutaan pitää kiinni oikeudesta valita toimittaja joka palvelee parhaiten asiakkaitaan. Tämän vuoksi jos valmista avoimen lähdekoodin ratkaisua ei ole saatavilla kaupungin vaatimuksena on että yksinoikeudella valmistettu teknologia vähintään toimii avointen standardien mukaisesti, jotta on aina mahdollista tarvittaessa vaihtaa toimittajaa.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat keskeisessä asemassa Open Gdańsk -projektissa. Tarkoituksena on että kaupungin data on saatavilla sen asukkaille, ohjelmistosuunnittelijoille ja -kehittäjille sekä yrityksille. Hyviä esimerkkejä Gdańskin asukkaille tarjoamasta avoimesta datasta ja lähdekoodista ovat Throwlt.Away, joka näyttää käyttäjilleen miten Gdańsk on organisoinut jätehuoltonsa ja BandGdansk, joka näyttää kartalla parhaat paikat puiden istutukselle kaupungin alueella. Sovellukset on kehitetty yhteistyössä Foundation eState ja Code for Poland -projektin kanssa.

 

Lue lisää:

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-where-possible-polish-gda%C5%84sk

http://www.gdansk.pl/strategia/Gdansk-Operational-Programmes-2023-download,a,58657

Scroll to Top