COSS.fi

COSS.fi

Turku Space Hack

19.03.2018 - 06.04.2018 Koko päivä
Åhuset, Gezeliuksenkatu 2, Turku

Turku Space Hack on avointa Copernicus-kaukokartoitusdataa hyödyntävä Hackathon. Kilpailujoukkueet saavat käyttöönsä monipuolista satelliitti- ja paikallissensoridataa mm. ilmastosta, liikenteestä ja maaperästä. Töiden tueksi kilpailun järjestäjät ja yhteistyökumppanit tarjoavat viikoittain henkilökohtaista mentorointia, jossa joukkueet voivat hyödyntää alan asiantuntijoiden osaamista laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Yhteisenä tavoitteena on löytää avoimen datan käyttötarkoituksia yhteisöjen hyödynnettäväksi sekä mahdollistamaan uusia yritystoiminnan muotoja. Töiden tuloksena voi syntyä uusia liiketoimintamalleja, sovelluksia, verkkosivuja, visualisointeja tai muita kaukokartoitusdataa hyödyntäviä konsepteja. Parhaille kilpailijoille on luvassa palkintoja, asiantuntijatukea liikeideoiden jatkokehitykseen sekä mahdollisuuksia pysyvämpään yhteistyöhön sponsoriyritysten kanssa. Tämän lisäksi Turku Space Hack valmentaa joukkueita Ultrahack Sprint I 2018 -kilpailuun ja tarjoaa siten näille mahdollisuuden priorisoituun asemaan ESA BIC Space Hack -haastevalinnoissa.

Kilpailun käynnistystapahtuma järjestetään maanantaina 19.3. klo 12-14 osoitteessa Åhuset, Gezeliuksenkatu 2, 20500 Turku. Käynnistyksen yhteydessä tarjotaan osallistujille tarkempaa tietoa saatavilla olevasta datasta ja Hackathonin esimerkkihaasteista. Perjantaina 6.4. järjestettävässä päätöstilaisuudessa kukin joukkue esittelee kilpailutyönsä tulokset, jotka arviointiraati asettaa paremmuusjärjestykseen seuraavan kriteeristön pohjalta:

  • Uutuusarvo: Onko ratkaisu innovatiivinen ja tuottaako se merkittävää lisäarvoa?
  • Toteutettavuus: Onko ratkaisu toteutettavissa nykyisillä teknologioilla?
  • Käytettävyys: Onko hyötypotentiaali tavoitettavissa selkeästi käyttäjän näkökulmasta?
  • Kaupallinen potentiaali: Onko ratkaisu tuotteistettavissa ja mitkä ovat sen hyödyt tuottajille ja ostajille?
  • Avoimen datan käyttöaste: Kuinka tehokkaasti avointa dataa on hyödynnetty?

Lue lisää tilaisuudesta täältä.

 


Aika

19.03.2018 - 06.04.2018
Koko päivä

iCal

Paikka

Åhuset
Gezeliuksenkatu 2
Turku

Kartta latautuu...


Scroll to Top