COSS.fi

COSS.fi

Tukkutori Hack

10.06.2016 - 11.06.2016 13:00 - 16:00
Teurastamon Flavour Studio, Työpajankatu 2, Helsinki

Oletko designeri, devaaja, systeemianalyytikko tai ympäristönörtti? Nyt on käsillä tilaisuus olla tekemässä yhdessä jotain suurempaa!

Helsingin kaupunki ja Tukkutori yhdessä The Natural Stepin ja kumppanien kanssa on tarttumassa ohjaksiin Tukkukorttelin jätemäärien ja ruokahävikin vähentämiseksi. Ensi toimena järjestämme kesäkuussa Tukkutori Hackathonin. Hackathonissa:

  • Kasvatetaan kaikkien osapuolten ymmärrystä korttelin materiaali- ja jätevirtoja koskien,

  • Tehdään materiaalivirrat näkyviksi kaikissa ulottuvuuksissa (paikka, aika, laatu, määrät)

  • Luodaan Tukkutorin materiaalipörssin konsepti (tai demo)  sekä kuvataan, miten tämä lomittuu Tukkutorin yritysten toimintaan

Osallistujat tulevat uudelleenmuotoilemaan, visualisoimaan ja yhdistelemään olemassa oleva dataa. Tehtävänä on edistää kokonaiskuvan hahmottumista sekä luoda suotuisat olosuhteet uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiselle. Perimmäinen päämäärä on vähentää alueella syntyvän jätteen kokonaismäärää.

Tiimien ideoissa haetaan:

  1. Oikeaa suuntaa: Ratkaisu vie Tukkukorttelia kohti ekologista ja sosiaalista kestävyyttä vähentämällä jätteiden määrää kattavasti kaikkien jätejakeiden osalta. Mahdollistaa uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen syntymisen avoimen kehittämisalustan varaan.
  2. Joustavuutta: Ratkaisu ei lukitse meitä yhden toimittajan, jatkohyödyntämismallin tai liiketoimintalogiikan varaan. Alusta mahdollistaa uuden liiketoiminnan synnyttämisen.
  3. Resurssitehokkuutta: Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen kohtuullisilla investoinneilla (mm. vaiheittainen toteutus, skaalautuvuus). Käyttäjien tarpeet on huomioitu kattavasti.

Järjestäjät: Helsingin kaupunki / elinkeinotoimi, Tukkutori, The Natural Step, Teurastamo

Yhteistyössä mukana: 6Aika / Databusiness.fi, Helsinki Region Infoshare, Maitolabra, Web Veistämö Oy, CoReorient Oy

Aika: 10.6.-11.6.16, alkaen perjataina klo 13:00 briiffauksella ja loppuen lauantaina klo 16:00.
Osallistujat: Max 60
Sijainti: Teurastamon Flavour Studio
Raati: Tukkutori/Helsingin kaupunki, VTT, HRI ja The Natural Step
Palkinto: Parhaat 3 tiimiä palkitaan. Tarkempaa infoa tulossa.

Ilmoittaudu osoitteessa http://tukkutorihack.fi/ 5.6.2016 mennessä. Kaikille rekisteröityneille ilmoitetaan tiimeistä tapahtumaviikon alussa. Jos sinulla kysymyksiä tai et pääsekään osallistumaan tapahtumaan, laita sähköpostia osoitteeseen tukkutorihack@naturalstep.fi

Lisätietoa tapahtumasta, osallistuvista yrityksistä ja tausta-aineistoja hackathoniin liittyen saatavilla nettisivulta http://tukkutorihack.fi/  ja tapahtuman Facebook-sivulta https://www.facebook.com/events/818179888288671

– – – – – – – –
Are you a designer, coder, data scientist or perhaps an environment enthusiast? This is your time to contribute to something bigger!

City of Helsinki and The Natural Step is happy to present you: Tukkutori Waste Hackathon! Our aim is to manage and understand the waste streams of Tukkutori.

Participants’ are going to restructure, visualise and combine data, portraying the greater picture and contribute to future solutions. The ultimate goal being reduction of total amount of waste in the district.

We expect the participant’s idea to be:

Leading to Right Direction: Lead Tukkutori towards environmental and social sustainability by reducing the amount of waste comprehensively, keeping in mind all the waste fractions. Results lead to new innovations and business creation of an open development platform.

Flexible: The solution does not restrict to one supplier or business logic. The platform allows for the generation of new business.

Resource efficient: The solution should be feasible and can be achieved at reasonable investments.

Organiser Partners: 6Aika / Databusiness.fi, Helsinki Region Info Share, Maitolabra, Web Veistämö Ltd and PiggyBaggy / CoReorient Ltd

Date: 10 June to 11 June, starting on Friday at 13.00 and ending at 16.00 on Saturday. Participants: Max 60

Venue: Teurastamo Flavour Studio

Jury: Tukkutori, The Natural Step, VTT and HRI

Prize: Top 3 teams will win prizes. TBA.

We encourage background versatility, register here http://tukkutorihack.fi/, and we will form you a group of talented participants!

Registering DL is 5.6.2016. All participants will be informed about their teams at the beginning of the event week. If you have any questions, or need to cancel, drop an email to tukkutorihack@naturalstep.fi

Additional information and background data available on webpage http://tukkutorihack.fi/ and event Facebook-page https://www.facebook.com/events/818179888288671/.


Aika

10.06.2016 - 11.06.2016
13:00 - 16:00

iCal

Paikka

Teurastamon Flavour Studio
Työpajankatu 2
Helsinki

Kartta latautuu...


Scroll to Top