COSS.fi

COSS.fi

Tukeva perusta avoimelle kehittämiselle syntyy COSS Avoin kunta-työpajoissa, joissa kehitetään kunnan toimintaa avoimen maailman keinoin.

Mikä: Työpajan tarkoitus on tarjota tietoa siitä miten hyödyntää ja käyttöönottaa tehokkaasti ja turvallisesti avointa teknologiaa (mm. avointa lähdekoodia ja dataa)  osana kunnan prosesseja. Työpajassa käydään läpi avoimen lähdekoodin ja - datan konseptia sekä sen mahdollisuuksia asiakkaalle sekä tietoturvaa, lisenssejä, yhteiskehittämistä sekä hankintaprosesseja. Työpajassa käsitellään myös avoimuutta (mm. avoin osallistuminen ja demokratia)  osana kunnan ja kaupungin toimintamallia sekä strategiaa.

Kenelle: Työpaja on tarkoitettu kunnan ja kaupungin  johdolle ja asiantuntijoille, jotka ovat aloittamassa tai aloittaneet avoimen teknologian ja avoimen toimintatavan hyödyntämistä kunnan elinvoiman lisäämiseksi

Miten: Työpaja on puolen päivän mittainen tilaisuus, jossa käydään läpi avoimen teknologian ja avoimen toimintatavan mahdollisuudet kunnalle ja kaupungille. Toteuttajana COSS ry.

Mitä hyötyä: Työpaja antaa valmiudet ymmärtää miten avoin teknologia ja avoimuus voi hyödyttää kuntaa ja kaupunkia sekä lisätä elinvoimaa hyödyntäen omia vahvuuksia

Mitä maksaa: Työpajan hinta kunnalle on 900 € + alv 


 

Mikä: Työpajassa kartoitetaan, saako kunta avoimen lähdekoodin mahdollisuuksista kaiken hyödyn irti. Entä mitä kunta voisi mahdollisesti tehdä toisin tai miten voisi lisätä avoimen lähdekoodin käyttöä ja yhteiskehittämistä muiden kuntien kanssa?

Kenelle: Työpaja on tarkoitettu kuntien tietohallinnon johdolle sekä asiantuntijoille. Työpajaan osallistumiselle ei ole lähtötasovaatimuksia.  

Miten: Työpaja on kahden tunnin tilaisuus, jossa kartoitetaan avoimen lähdekoodin nykyistä käyttöä ja listataan mahdollisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja hyötyineen.  Toteuttajana COSS ry

Mitä hyötyä: Työpajan avulla kunta saa kootun selvityksen omasta tilanteestaan avoimen lähdekoodin suhteen sekä käsityksen tarjolla olevista ratkaisuista ja yhteistyömahdollisuuksista sekä roadmapin etenemisestä. 

Mitä maksaa: Työpajan hinta kunnalle on 1500 € + alv


 

Ota yhteyttä

Ole hyvä ja ota yhteyttä avoinkunta@coss.fi niin keskustellaan lisää - kartoitetaan tarpeesi ja katsotaan millä tavalla voimme auttaa.

Scroll to Top