COSS.fi

COSS.fi

Tavaramerkki avoimen lähdekoodin liiketoiminnan suojaamisessa

Kuva: Unsplash/Hector J Rivas

Teksti: Pamela Lönnqvist ja Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners

Useissa palveluihin perustuvissa liiketoimintamalleissa palveluntarjoajan brändi on keskeinen kilpailijoista erottautumisen väline. Mieleenpainuva tavaramerkki voi olla ratkaiseva tekijä, kun asiakas etsii palveluntarjoajan palvelua tai tuotetta muiden vastaavien markkinoilla olevien palvelujen tai tuotteiden joukosta.

Avoimen lähdekoodin ratkaisuja tarjoavalla yrityksellä tavaramerkin rooli voi korostua, koska ratkaisut voivat olla muidenkin saatavilla ja tarjottavissa rajatulla vaivalla. Oman tarjoaman muodostaminen oman brändin alle auttaa erottamaan tarjoamaa muista. Toisaalta avoimesta lähdekoodista muodostuttujen tuotteistettujen kokonaisuuksien tarjoaminen brändättynä SaaS-palveluna tai projektina voi olla toinen tapa luoda omaan tarjoamaan liittyvää tunnettuutta ja haluttavuutta.

Avoimeen lähdekoodin perustuvaan tarjoamaan voi myös liittyä oheispalveluita, esim. sovelluksen lisäosakauppa, datan rikastaminen tai koulutuspalveluita. Nämä oheistarjoamat voivat olla päätuote jollekin ja tapa osallistua isompaan ekosysteemiin. Tällöinkin brändäys auttaa toisista erottumisessa ja mieleen jäämisessä. Jos taas tehdään pitkäjänteisesti toimia oman brändin tunnettuuden kasvattamiseksi, tulisi varmistua siitä, että brändi on suojattu. Suojaaminen tapahtuu kätevimmin rekisteröimällä tavaramerkki sekä halutut, sitä heijastavat verkkotunnukset, jotka ovat saatavilla.

Mikäli avoimen lähdekoodin ratkaisulla rakennetaan skaalautuvaa tarjoamakokonaisuutta ajatuksella, että avoimella ratkaisulla saavutetaan paljon käyttäjiä ja käyttäjät pystytään edelleen ohjaamaan tai houkuttelemaan muuhun palvelutarjoamaan, tapahtuu houkuttelu tarjoaman laadun lisäksi tarjoaman nimellä ja verkkosivulla. Jälleen brändin rakentaminen ja sen suojaaminen on keskeistä.

Yleisesti voi todeta, että tavaramerkki on IPR-suojakeinoista se, joka parhaiten soveltuu avoimen lähdekoodin bisnestarjoamien suojaamiseen. Tavaramerkkirekisteröinti on usein helppo ja kustannustehokas keino suojata palveluntarjoajan brändiä ja liiketoimintaa luvattomalta jäljittelyltä. Tavaramerkkirekisteröinnin ideana on, että se tuottaa haltijalleen yksinoikeuden merkin käyttöön. Tavaramerkin haltijalla on siten oikeus kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä sellaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa tavaramerkin haltijan suojattuun tavaramerkkiin.

Lähtökohtaisesti jokaisella yrityksellä on sellaisia tavaramerkkejä, joiden suojaamista rekisteröinnillä kannattaa harkita. Tavaramerkkirekisteröinnillä kannattaa ainakin suojata yrityksen nimi sekä yrityksen käytössä oleva logo. Lisäksi esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja palveluiden nimien rekisteröiminen voi olla hyödyllistä.

Tavaramerkin puutteelliseen suojaamiseen ja suojaamatta jättämiseen liittyy useita riskejä. Mikäli tavaramerkkiä ei ole suojattu rekisteröinnillä, on tavaramerkin loukkauksiin usein vaikea puuttua tehokkaasti. Mikäli yritys ei ole huolella selvittänyt, onko samanlainen tavaramerkki jo jonkun kolmannen osapuolen käytössä, voi yritys tahtomattaan loukata kolmannen osapuolen aineettomia oikeuksia ja pahimmassa tapauksessa yritys voi joutua aloittamaan alusta brändin kehittämistyön. Tavaramerkkirekisteröintien sivuuttamiseen liittyy toisaalta myös riski siitä, että kolmas osapuoli rekisteröi merkin itselleen tarkoituksenaan kopioida yrityksen brändi omaan liiketoimintaan tai pyrkiä myymään tavaramerkkirekisteröinti kalliilla alkuperäiselle tavaramerkin käyttäjälle. Tavaramerkkien suojaamiseen kannattaa siis paneutua huolella. Asianajotoimisto HH Partnersin tavaramerkkiartikkelisarjassa kerrotaan lisää tavaramerkeistä.

EU:lta taloudellista tukea tavaramerkkien suojaamiseen

Tavaramerkin voi rekisteröidä esimerkiksi Suomessa tai EU:ssa. Mikäli liiketoimintaa on lainkaan tarkoitus harjoittaa kansainvälisesti, niin EU-tavaramerkki on selvästi tehokkain vaihtoehto. Merkkien tyypit vaihtelevat, mutta tavanomainen kustannus yhdestä EU-tavaramerkkihakemuksesta on väliltä 1500-2000 euroa (sisältäen asiamiespalkkion ja viranomaismaksut) + arvonlisävero. Pienille ja keskisuurille yrityksille on myös saatavissa tukea EU:lta tavaramerkkien rekisteröinnin viranomaismaksuihin. EU-tavaramerkkihakemuksille myönnettävä tuki on tyypillisesti noin 750 euroa. Tukea on jälleen mahdollista hakea 22.1.2024 alkaen. Lisätietoa HH Partnersin kotisivuilta.

Asianajotoimisto HH Partnersin erikoistumisalueina ovat sekä avoin teknologia että immateriaalioikeudet. HH Partnersin asiantuntijat pystyvät tehokkaasti auttamaan COSS-jäseniä avoimien liiketoimintojen suojaamisessa esimerkiksi tavaramerkeillä. Mikäli haluatte tukea HH Partnersilta tavaramerkki- tai muissa IPR-asioissa, voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Pamela Lönnqvist ja Martin von Willebrand

www.hhpartners.fi

Scroll to Top