COSS.fi

COSS.fi

Tieto yhdellä sovelluksella suoraan laitteilta kaavioiksi asti

Data Refinerylla, Gurux Oy:n kehittämällä tiedonjalostussovelluksella, kerätään tietoa suoraan fyysisiltä laitteilta, prosessoidaan kerätty tieto käyttäjän antamien määritteiden mukaisesti ja esitetään tulokset käyttäjän valitsemalla tavalla. Data Refinery on, kuten muutkin Gurux -tuotteet, avoimen lähdekoodin sovellus.

Data Refinerya voidaan käyttää joko pelkästään tiedon keräämiseen ja tallentamiseen tiedostoihin, tai tiedon prosessointiin lukemattomilla eri tavoilla ja tiedon esittämiseen käyttäjän tarvitsemassa muodossa. Sovelluksen toiminta perustuu ns. tallelokeromalliin, jossa lokeroihin (Repositories) säilötään tiedonkeruu ja -prosessointimääritteet ja niitä voidaan yhdistellä rajattomasti. Näin tietovirrasta saadaan seulottua sekä halutut yksityiskohdat että suuremmat kokonaisuudet. 

Tiedonkeruumääritteet asetetaan kerääjään (Collector), joka hakee tiedon suoraan fyysiseltä laitteelta. Laite voi olla esimerkiksi web- palvelin, jolla sijaitsevan sivuston kävijämääriä halutaan seurata, tai vaikkapa mittauslaitteisto. Kerättyä tietoa kutsutaan raakadataksi, jota sovellus sitten jalostaa erilaisiin käyttötarkoituksiin tiedonkäsittelykomponenteilla. Käsittelykomponentti (Processor) voi olla tyypiltään suodatin, laskutoimitusten sarja tai mikä tahansa muu tiedolle tehtävä toimenpide, joita käyttäjä voi määrätä tehtäväksi joko yhden tai useampia peräkkäin. Prosessoitu tieto voidaan esittää käyttäjän määrittämässä muodossa esityskomponentin (Visualizer) avulla. Näin Data Refinerylla tieto saadaan luotettavasti suoraan laitteilta kaavioiksi asti. 

Gurux Oy:n tiedonjalostusjärjestelmä on helppo ottaa käyttöön, sillä aikaa vieviä konfigurointeja ei tarvita. Sovellus on rakennettu niin, että se voidaan kytkeä mihin tahansa kokonaisuuteen, eikä muutoksia tarkkailtavassa järjestelmässä tarvitse tehdä. Kattavuutensa lisäksi Data Refinery on myös joustava, sillä kerääjä-, käsittely- ja esittelykomponentteja on helppo muokata juuri omaan käyttöön sopiviksi.

Data Refinery tehostaa paitsi tiedon keruuta ja prosessointia, myös sen käyttöä järjestelmävalvonnan eri tehtävissä. Käyttäjä voi määrätä sovelluksen lähettämään yhteenvedon haluamilleen vastaanottajille sähköpostilla. Yhteenveto voi olla esimerkiksi kerätty raakadata, tai vaikkapa useamman laitteen tiedoista prosessoidut ja yhdistetyt visuaaliset esitykset. Lisäksi prosessiin voidaan liittää tapahtumia (Event), jotka ovat käyttäjän määrittämiä merkintöjä siitä, mitä ja milloin tapahtuu. Tapahtumia käytetään järjestelmävalvonnassa esimerkiksi osoittamaan, mitkä toimenpiteet tai ulkoiset tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen ja millä tavalla. Näin tietoa voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden suunnittelussa.

Gurux Oy julkaisi Data Refineryn, kuten muutkin tuotteensa, avoimen lähdekoodin sovelluksena. Tämä tarkoittaa sitä, että sovellus on vapaasti ladattavissa internetistä ja sitä saa kuka tahansa käyttää GPL2 -lisenssin mukaisesti.

– Markkinoilla on monia tiedonkäsittelysovelluksia, mutta pääasiassa ne käsittelevät vain tietokantoja, ja niissä on myös data-mining ominaisuuksia. Meidän tarkoituksemme ei ole kilpailla niiden kanssa, vaan haluamme tarjota helppokäyttöisen pakettiratkaisun tiedonkeruuseen suoraan laitteilta, tiedon prosessointiin sekä esittämiseen ja tehostaa tiedon käyttämistä. Ratkaisun, jota käyttöön ottaessaan käyttäjän ei tarvitse ohjelmoida uudelleen koko järjestelmäänsä, ja jota käyttäjä voi halutessaan helposti muokata juuri omiin tarpeisiinsa sopivaksi, tähdentää Gurux Oy:n toimitusjohtaja, Mikko Kurunsaari.

Lisätietoja: http://www.gurux.org/index.php?q=GXDataRefinery


http://www.gurux.fi/

 

Scroll to Top