COSS.fi

COSS.fi

Mediamaisterille pilvialusta- ja colocation-palvelukokonaisuus Ficololta

Tiedotusvälineille 17.1.2012

Mediamaisterille pilvialusta- ja colocation-palvelukokonaisuus Ficololta

Ficolo Oy toimittaa Mediamaisterille uuden palvelualustan sekä siihen liittyvät laitetila- ja verkkopalvelut.

Mediamaisteri Group Oy ja Ficolo Oy ovat tehneet sopimuksen pilvipalvelualustan sekä colocation-palveluratkaisun toimittamisesta. Ratkaisu toimitetaan kokonaisuudessaan palveluna sisältäen niin sanotun private cloud -alustaratkaisun sekä tarvittavan tietoverkkoyhteyden ja konesalipalvelut.

Mediamaisteri tunnetaan monipuolisen Moodle-oppimisalustan toteuttajana ja palveluntarjoajana yli 250 asiakkaalle. Valtakunnallisesti toimivan Mediamaisterin tärkeimpänä tehtävänä on avoimen lähdekoodin ratkaisujen avulla tukea asiakasorganisaatioidemme viestintää, oppimista, kehittämistä ja kehittymistä.

Toimitusjohtaja Mikko Toriseva Mediamaisteri Group Oy:stä toteaa: ”Ficolon tarjoama uudenlainen ja nykyaikainen toimintamalli tuli meille kuin tilauksesta. Olimme pidemmän aikaa miettineet, että miten perinteisempää konesalipalvelua pitäisi saada kehitettyä, jotta se parhaiten tukisi oman liiketoimintamme kehittymistä. Ficolo toi colocation-palvelukokonaisuudellaan tähän juuri sen mallin, mitä olimme etsineet. Palvelumallin muutos parantaa teknistä suorituskykyä, toimintavarmuutta ja tietoturvaa.”

Ficolon palvelutarjonta sopii erinomaisesti Mediamaisteri Group Oy tapaiselle verkko-oppimisympäristön alustan kehittäjälle ja palveluntarjoajalle. Ficolo on luonteva kumppani ohjelmistoyrityksille, jotka tarjoavat ratkaisuaan SaaS- tai pilvipalveluna. Yhteistyö mahdollistaa kumppaneiden keskittymisen omaan erityisosaamisalueeseensa ja sen kehittämiseen kertoo Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen.

Yritysten siirtyminen pilvipalveluiden ja alustojen käyttöönottoon on edelleen nopeutunut. Nopeinta kehitys on sekä itse ylläpidettävien sekä palveluna ostettavien privaattialustojen alueella. Palveluna hankittaessa myös laitetila- ja verkkotason palvelut saadaan joustavasti korkealle käytettävyys- ja turvallisuustasolle. Samalla on mahdollista hyödyntää palveluntarjoajan pilvipalveluratkaisuja esimerkiksi Storage tai Backup tarpeeseen.

Lisätietoja:

MikkoToriseva
toimitusjohtaja
0400 594 335
mikko.toriseva@mediamaisteri.com

Seppo Ihalainen
toimitusjohtaja
050 313 7321
seppo.ihalainen@ficolo.com

Mediamaisteri Group

Mediamaisteri Group on vuonna 2000 perustettu oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijayritys. Yrityksen erityisosaamisalue on tietoverkkojen käyttö koulutuksen ja oppimisen tukena. Mediamaisteri Groupilla on verkko-oppimiseen liittyen yli 250 asiakasta.

Ficolo Oy

Ficolo Oy on Suomen ensimmäinen colocation -liiketoimintaan erikoistunut konesaliyritys. Yritys tarjoaa kansainvälisesti tuotteistetun tuote- ja palveluportfolion. Yrityksellä on yksi Suomen suurimmista konesalikiinteistöistä, joka on kokonaan yrityksen omassa omistuksessa. Kustannustehokkuutta ja turvallisuutta tuo lisäksi salin sijainti. Ficolo – lupaus kokemuksesta, osaamisesta ja edelläskävijyydestä. Lisätietoja osoitteessa www.ficolo.com

 

Scroll to Top