COSS.fi

COSS.fi

Ixonos ja Oulun kaupunki julkaisevat sähköisen asiointialustan lähdekoodin avoimeen käyttöön

Ixonos ja Oulun kaupunki julkaisevat sähköisen asiointialustan ja sen sisältömoduulien lähdekoodin sekä arkkitehtuuridokumentaation avoimeen käyttöön. Uraauurtavat sähköisen asioinnin ratkaisut tarjotaan vapaasti julkishallinnon toimijoiden ja palvelukehittäjien vapaasti hyödynnettäviksi. Ixonosin Oulun kaupungille kehittämä OmaOulu-kuntalaisportaali sekä tälle pohjautuva KuntaIT:n sähköisen asioinnin arkkitehtuurimalli hyödyntävät vahvasti avoimen lähdekoodin ja avoimen arkkitehtuurin ratkaisuja.

Ixonos ja Oulun kaupunki haluavat jakaa sähköisen asiointialustan lähdekoodin ja arkkitehtuuridokumentaation edesauttaakseen avoimuutta ja luodakseen kansallisen standardin sähköisestä asiointialustasta. ”Lähdekoodin avoimella jakamisella pyrimme edistämään sähköisten palveluiden laadun kehittämistä sekä kuntien välistä yhteistyötä ja suunnata resursseja palvelukehitykseen”, kertoo projektitoiminnan vetäjä Teppo Kuisma Ixonosilta. ”Avoimen lähdekoodin ratkaisut ja avoin arkkitehtuuri ovat erityisesti julkishallinnossa toimivia ratkaisuja. Alan toimijoiden tulisi aktiivisesti avata ratkaisujaan, jotta pääsemme yhdessä luomaan lisäarvoa”, Teppo Kuisma lisää. ”Oulun kaupunki haluaa jakaa omia erittäin positiivisia kokemuksiaan muiden kaupunkien ja kuntien kanssa edistääkseen kuntien välistä kehitystyötä”, Oulun kaupungin tietohallintojohtaja Ilari Heikkinen kertoo.

Nyt julkaistava lähdekoodi tarjoaa mm. kunnille ja julkishallinnolle ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää jo valmiiksi määritettyä sähköisen asioinnin mallia. Kaikilla halukkailla on tilaisuus käyttää valmista teknologiaa ja valmiita sisältökomponentteja, samalla he hyötyvät automaattisesti jatkuvasta kehityksestä. Ixonos voi tarjota alustan käyttöönottoa suunnitteleville juuri sellaista tukea, kun he kaipaavat.

Avoimesti julkaistu asiointialusta tarjoaa huomattavia etuja myös palveluntarjoajille. Jo toimiva asiointialusta on turvallinen väylä tarjota palveluja käyttäjille. Käyttöliittymäkonsepti ja laaja käyttäjäkunta ovat valmiina, joten palveluntarjoaja voi keskittyä omien palveluidensa kehittämiseen.

Ixonosin tuottama OmaOulu-kuntalaisportaali on saanut runsaasti huomiota julkishallinnon sähköisten ratkaisujen edelläkävijänä. Se on valittu Suomen edustajaksi YK:n World Summit Award -kilpailuun e-government-sarjassa. Portaali on toteutettu avointa palveluarkkitehtuuria tukevalle Liferay-alustalle, joka on JSR-168-standardin mukainen ja tukee tärkeimpiä SOA-tekniikoita. Ixonos on kehittänyt ohjelmistoja edelleen ja toteuttanut yleiskäyttöisiä palveluita ja ominaisuuksia erityisesti julkishallinnon tarpeisiin.

Lähdekoodin julkistus tapahtuu 12.5.2009 Management Eventsin järjestämässä 600Minutes JulkIT -tapahtumassa, jossa Ixonos ja Oulun kaupunki esittelevät sähköistä asiointialustaa ja sen arkkitehtuurimallia.

Lisätietoja
Projektitoiminnan vetäjä Teppo Kuisma, Ixonos, puhelin 050 581 4075, teppo.kuisma/at/ixonos.com
Tietohallintojohtaja Ilari Heikkinen, Oulun kaupunki, puhelin 044 703 1677, ilari.heikkinen/at/ouka.fi

Sähköisen asioinnin arkkitehtuuridokumentaatio ja esimerkkimallit Valtiovarainministeriön KuntaIT-sivuilla 12.5.2009 alkaen: http://wiki.kuntait.fi/tiki-index.php
Jaettu koodi Euroopan Unionin ohjelmistopankissa 12.5.2009 alkaen: www.osor.eu
OmaOulu-portaalin ulkoasu: https://www.omaoulu.fi/web/avoin_asiointialusta
Tietoa Ixonosin sähköisen asioinnin kehittämisen palveluista: www.ixonos.com

Scroll to Top