COSS.fi

COSS.fi

Gofore Oy on valittu Tampereen kaupunkiseudun uuden kuntalaisportaalin toimittajaksi

Kuntalaisportaali kokoaa kuntalaisille tarjottavat sähköiset palvelut samalle tekniselle alustalle, jolloin kaikki kunnan sähköiset palvelut ovat yhden kirjautumisen takana WWW-portaalissa. Kuntalaisportaali tarjoaa myös yhtenäisen käyttöliittymän sähköisille palveluille, jolloin niiden käyttäminen on helpompaa.

Vuoden 2011 aikana kuntalaisportaaliin kootaan kaikki Tampereen kaupungin jo olemassa olevat sähköiset palvelut, esimerkiksi ikäkausittaisten terveystarkastusten ajanvaraus tai liikuntatilojen varaus. Uusi tekninen alusta mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen kuntalaisportaalin kautta tarjottavaksi. Tällaisia palveluita ovat mm. Kohti kumppanuutta -hankkeessa tavoiteltava lapsiperheiden palveluiden asiointipalvelukokonaisuus.

Jatkossa myös muiden Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvien kuntien on mahdollista ottaa kuntalaisportaali käyttöönsä.


Lisätietoa hankkeesta:
Toimitusjohtaja
Timur Kärki
Puh. 040 828 5886
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gofore.com

vt. tietohallintojohtaja
Minna Saario
Puh. 050 345 0784
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi


Gofore Oy on vuonna 2001 perustettu tietojärjestelmien kehittämisen konsultti, järjestelmätoimittaja ja – integraattori. Yhtiön erityisosaamista on liiketoimintalähtöisten tietojärjestelmien kehittäminen haastavissa toimintaympäristöissä. Kilpailuetuina tässä työssä toimivat modernit yritysarkkitehtuurimenetelmät, oikeat teknologiavalinnat sekä palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA) huippuosaaminen. Gofore Oy:n tärkeimpiä asiakkaita ovat mm. Elisa Oyj, Liikennevirasto (Tiehallinto), Tampereen kaupunki sekä Alma Media Interactive Oy. Yhtiöllä on toimipisteet Tampereella ja Helsingissä. Yhtiö tavoittelee kuluvalla tilikaudella 1,8 miljoonan euron liikevaihtoa.

Scroll to Top