Alfresco 4 dokumentti- ja asianhallintajärjestelmän perusteet -koulutus, 24.10. – Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on oppia tuntemaan Alfresco dokumentti- ja asianhallintajärjestelmän perusteet ja antaa osallistujille hyvät valmiudet järjestelmän eri toimintojen hyödyntämiseen, sekä järjestelmän itsenäiseen soveltamiseen yrityksen eri asian- ja dokumentinhallinnan prosesseissa. Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoittelua koulutusta varten tuotetussa Arcusysin Alfresco 4.0 ympäristössä. Kenelle koulutus soveltuu: Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden dokumentti- ja asianhallinnasta vastaaville käyttäjille ja kehittäjille. […]

Alfresco 4 dokumentti- ja asianhallintajärjestelmän perusteet -koulutus, 24.10. – Helsinki Read More »