COSS.fi

COSS.fi

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n Markkinointirekisteriseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Y-Tunnus: 2447953-8
Osoite: PL 35, 33101 Tampere
Erkkilänkatu 11, 33100 Tampere
Puhelin: +358 40 933 2565
Sähköposti: info@coss.fi

Yhteyshenkilö

Nimi: Linda Lehto
Puhelin: +358 40 933 2565
Sähköposti: linda.lehto@coss.fi

Rekisterin nimi

COSS ry:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 4. luvun 19 § ja toisen luvun 8 § perusteella seuraavia käyttötarkoituksia varten. Markkinointiviestintään, asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen analysointiin, toimintaan ja tiedonjakoon myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi
Osoite, Y-tunnus
Yrityksen kotipaikka
Yhteyshenkilön nimi ja asema
Puhelinnumero, sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja on saatu luovutuksena henkilöltä itseltään (puhelimitse, sähköpostitse tai uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta). Lisäksi tietoa kerätään yritysten www-sivuilta ja julkisista rekistereistä sen mukaan, keitä toimintamme voisi mahdollisesti hyödyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- ja myyntitarkoituksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin on toteutettu auditointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa rekisterin pitäjälle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse rekisterin pitäjään. Sähköisessä markkinoinnissa on säännönmukaisesti mahdollisuus kielto-oikeuden käyttämiseen painamalla poistu listalta- painiketta.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä rekisteröity saa: Cookie Policy

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n Jäsenrekisteriseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuus – COSS ry
Y-Tunnus: 2447953-8
Osoite: PL 35, 33101 Tampere
Erkkilänkatu 11, 33100 Tampere
Puhelin: +358 40 933 2565
Sähköposti: info@coss.fi

Yhteyshenkilö

Nimi: Linda Lehto
Puhelin: +358 40 933 2565
Sähköposti: linda.lehto@coss.fi

Rekisterin nimi

COSS ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain toisen luvun 8 §:n perusteella jäsenyyteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan ja tiedonjakoon myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen / yhteyshenkilön / henkilöjäsenen nimi
Osoite
Y-tunnus
Puhelinnumero
Sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja on saatu luovutuksena jäseneltä itseltään ( puhelimitse, sähköpostitse, uutiskirjeen tilauslomakkeen tai liittymislomakkeen kautta). Lisäksi tietoa kerätään yritysten www-sivuilta ja julkisista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- ja myyntitarkoituksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin on toteutettu auditointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa rekisterin pitäjälle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse rekisterin pitäjään. Sähköisessä markkinoinnissa on säännönmukaisesti mahdollisuus kielto-oikeuden käyttämiseen painamalla poistu listalta- painiketta.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä rekisteröity saa: Cookie Policy

Scroll to Top