COSS.fi

COSS.fi

Elinvoimaisuutta ja muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla Etelä-Savoon

OpenMemoryLab

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen luo perustan uudelle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä. Tällä hetkellä avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ei vielä edistetä riittävän systemaattisesti. Tämän lisäksi elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyössä ja elinkeinolähtöisen toiminnan tukemisessa on edelleen kehittämisen varaa. Yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla voitaisiin tukea avoimen lähdekoodin käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

Lokakuussa 2022 käynnistyneen Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hankkeen (toteutus: 1.10.2022 – 31.12.2023) tavoitteena onkin vahvistaa eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Päävastuussa hankkeen koordinoinnista on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu - Xamk. COSS toimii hankkeessa osatoteuttajan roolissa tuoden mukaan hankkeeseen tarvittavaa avoimen lähdekoodin asiantuntijuutta. Lisäksi hankkeeseen osallistuu joukko paikallisia yrityksiä, joiden kanssa pyritään hankkeen aikana tiiviiseen vuorovaikutukseen, jotta voidaan tutkia ja ymmärtää paremmin yritysten avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osaamistarpeita.

Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on myös keskeistä ja tätä tavoitetta voitaisiin edistää profiloitumalla Etelä-Savossa avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymäksi. Tämä loisi edellytyksiä kytkeytyä osaksi kansallisia ja kansainvälisiä arvoverkkoja. Yhtenä hankkeen tuloksena ja tavoittena onkin luoda lisäksi alustava toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi Mikkeliin.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat:

  • - Avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksien kartoituksesta yritysten digitalisaatiokehityksen tueksi
  • - Avoimen lähdekoodin osaamistarpeiden tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta
  • - Avoimen lähdekoodin osaamiskeskittymän suunnittelusta

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • - Yrityskohtaisia suunnitelmia vastaamaan liiketoiminnan ja digitalisaation kehitystarpeisiin avoimen lähdekoodin avulla
  • - Koulutustilaisuuksia avoimen lähdekoodin teemoista
  • - Toimenpidesuunnitelma avoimen lähdekoodin osaamiskeskuksen perustamiseksi

Hanke saa rahoitusta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ESR, REACT-EU).

Lue lisää: www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/openmemorylab/

Seuraa myös hankkeen kuulumisia somessa:

Twitter | Facebook | LinkedIn

 

Lisätietoja:

Sami Jantunen
Tutkimuspäällikkö
040 502 5071
sami.jantunen@xamk.fi

 

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja
050 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

Scroll to Top