Poluttamo – oma digipolku oppimiseen

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Hankkeen osatoteuttajat
Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Koulutuskuntayhtymä Tavastia (lukio ja ammattiopisto)
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
Lapin ammattikorkeakoulu
Otavan Opisto / Mikkelin kaupunki
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

 

 

COSSin rooli hankkeessa on tuottaa tietoa ja selvityksiä pääosin keskittyen MyDataan ja digitaaliseen jalanjälkeen. COSS on tuottanut hankkeeseen selvityksiä aiheista Oppijan digitaalinen jalanjälki – Oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen sekä Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa – Ihmiskeskeinen oppimisanalytiikka.

Selvityksissä tarkastellaan seikkoja ja toimenpiteitä, jotka oppilaitosten tulee huomioida ja toteuttaa, jotta oppimisdataa ja siihen pohjautuvaa oppimisanalytiikkaa voitaisiin hyödyntää sekä tarkastellaan oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyviä lainalaisuuksia MyDatan näkökulmasta etenkin toisen asteen oppilaitoksissa.

Selvitykset on luettavissa ja ladattavissa hankkeen verkkosivuilta:

Oppijan digitaalinen jalanjälki – oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen

Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa – ihmiskeskeinen oppimisanalytiikka

Opiskelijaa koskevat tiedot henkilökohtaistamisprosessin välineenä

Tilaa uutiskirjeemme

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja hyväksyn ehdot.*

Seuraa meitä