Tietoa avoimuudesta

Avoin lähdekoodi on tapa kehittää ja jaella tietokoneohjelmistoja. Asiakas saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja jaella avoimen lähdekoodin ohjelmaa ilman lisenssimaksuja. Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja  hyödynnettävissä. Lue lisää

Avoimen lähdekoodin lisenssejä on kymmeniä erilaisia – suurin toiminnallinen ero eri avoimen lähdekoodin lisensseissä on niiden ehdoissa teosten muunteluun ja yhdistämiseen, kun näin syntyviä teoksia levitetään. Lue lisää

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja löytyy laajoista tuotekokonaisuuksista yksittäisiin ohjelmistoihin. Tuotekokonaisuuksista esimerkkeinä tunetuimpia ovat Ubuntu ja openSUSE. Yksittäisistä avoimen lähdekoodin ohjelmistoista esimerkkeinä puolestaan ovat Firefox, WordPress, Drupal, Odoo, Gimp, Magento, Blender ja lukuisat muut ohjelmistot. Lue lisää


Avoimella rajapinnalla tarkoitetaan rajapintaa, jonka ominaisuudet ovat julkisia ja käytettävissä ilman rajoittavia ehtoja. Lisäksi edellytyksenä on, että rajapintakuvaus ja sen dokumentaatio ovat avoimesti saatavilla. Lue lisää


Avoimet standardit mahdollistavat ohjelmistojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden. Kun ohjelmisto perustuu avoimiin standardeihin se on yhteentoimiva minkä tahansa toisen ohjelmiston kanssa, joka käyttää samoja standardeja – ja kuka tahansa voi toteuttaa sellaisen ohjelmiston. Lue lisää


 

Video: The Linux Foundation (TheLinuxFoundation on YouTube)