Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen sekä avoimien standardien edistämiseksi.

Yhdistyksen toiminta ja historia ulottuu vuoteen 2003, jolloin Teknologiakeskus Hermia Oy synnytti projektin nimeltä COSS – Centre for Open Systems and Solutions. Tuo hanke on vuosien saatossa kehittynyt suomalaisten tietotekniikkayritysten yhteiseksi avoimuuden foorumiksi ja itsenäiseksi yhdistykseksi.

COSS tunnetaan kansainvälisesti yhtenä Euroopan vanhimmista ja aktiivisimmista avoimuuden keskuksista (Open Source Competence Center).

Toimintamme on laajaulotteista yhteistyön ja verkoston luomista avoimuuden yhteisöjen, yritysten, julkishallinnon toimijoiden sekä opetus- ja tutkimuslaitosten kanssa.

Näkyvimmin olemme esillä vuosittain useissa julkisissa tapahtumissa, joita olemme järjestämässä. Näistä vanhimpana oma vuosittainen Openmind-konferenssimme.

Tulevaisuuden haasteet suomalaisessa ohjelmisto- ja järjestelmäteollisuudessa sekä tietotekniikan yhä syventyvä integraatio päivittäiseen elämäämme edellyttää järjestelmiltämme parempaa yhteentoimivuutta. Tämä onnistuu vain käyttämällä avoimia ja dokumentoituja käytäntöjä, jotka takaavat palveluiden vapaan integraation ja yhteensovittamisen.

Tämän päämäärän ajamiseksi yhdistyksemme työskentelee tiedottamalla ja valistamalla avoimuuden periaatteista, -käytänteistä ja -teknologioista.

Jäsenemme ovat mukana avoimuuden ytimessä luomassa muutosta.

COSS:n tavoitteena on vahvistaa Suomen ohjelmistointensiivisen liiketoiminnan kilpailukykyä, synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää tietoyhteiskunnan kehitystä avoimien teknologioiden ja niitä tuottavien yhteisöjen avulla.

COSS:n toimintaa suuntaa ohjausryhmäjäsenistä ja yhdistyksen hallituksen erikseen kutsumista henkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Esimerkkejä COSS:n toiminnasta

 • Tukee julkishallintoa kaikissa tietojärjestelmien avoimuutta edistävissä pyrkimyksissä
 • Edistää avoimen lähdekoodin ratkaisuja, palveluja ja yritystoimintaa
  • Tilaisuuksien järjestäminen ja tukeminen
  • Tiedottaminen verkossa ja muissa medioissa
  • Aktiivisen yritysverkoston ylläpitäminen: COSS:n jäseninä n. 100 suomalaista avoimen lähdekoodin yritystä
 • Edistää yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä
 • Edistää yritysten ja kehittäjäyhteisöjen välistä yhteistoimintaa
  • Lokalisointi-työryhmä suomentaa ohjelmistoja
  • Linux-tapahtumapäivien järjestäminen
  • Devaamo Summit -tapahtuman tukeminen
 • Ylläpitää yhteistyötä alan suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen välillä
  • KDE-kehittäjien Akademy 2010 -tapahtuman järjestäminen Tampereella
  • Yhteistyö Linux Foundationin, Free Software Foundation Europen ja monen muun kanssa
 • Edistää avointa lähdekoodia, avoimia standardeja, avoimia rajapintoja ja avointa dataa
 • Jakaa vuosittain Open World Hero -palkinnon

Kolme syytä tukea COSS:a ja liittyä COSS:n jäseneksi

 1. COSS lisää tietoisuutta avoimesta lähdekoodista, erityisesti julkishallinnossa
 2. COSS edistää suomalaisen IT-alan kasvua ja työllisyyttä kiihdyttämällä suomalaislähtöisen teknologian menestystä
 3. COSS lisää avoimen lähdekoodin osaamista koulutuksilla, tapahtumilla ja verkostoitumismahdollisuuksilla

Liity COSS ry:n kannatusjäseneksi! →